Uzm.Dr. Kamal Isgandarov

Uzm.Dr. Kamal Isgandarov 

Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi 

Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi 

Kardiyoloji 

Eskişehir/Odunpazarı 

Kardiyoloji Uzmanı

Randevu Mesaj

Eğitim

2004-2010: Azerbaycan Tıp Üniversitesi

2013-2017: Osmangazi Üniversitesi Kardiyoloji ABD

Deneyim

Koroner Anjiyografi, Akut Miyokart Enfarktüsü (Kalp Krizi) Acil Tedavisi

Sağ-Sol Kalp Kataterizasyonu (Kalp Boşluklarında  Basınç Ölçümlerinin Yapılması)

Koroner Arter Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi

Kalp Pili Takılması

Kapak Hastalıklarının Tanı, Tedavi ve İzlemi

Konjenital Kalp Anomalilerinin ( Kalpdeki Doğuştan Olan Delikler) Tanı , Tedavi ve  İzlemi

Kalp Yetersizliği Tanı , Tedavi ve İzlemi

Kalp Hastalıklarında Detaylı Renkli Doppler Transtorasik ve Transözofageal Ekokardiyografi

Kontrast Ekokardiyografi

İlgi Alanı

İş Deneyimi

2010-2011: Nahçıvan Kardiyoloji Dispanseri

2012-2013: Nahçıvan Rehabilitasyon Merkezi

2013-2017: Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

2017-Halen: Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi